Welcome, guest  


Databases
e-Books
e-Journals
Online Public Access Catalogue ( OPAC )
u-Pustaka
Ministry Publications
Knowledge Sharing
Publication Matters
Useful Links

Home > English > Publication Matters > Records Management

Records Management

Guidelines and Acts for managing government records.

Surat Pekeliling Am Bil. 1/1970 - Mengadakan Suatu Kumpulan Rasmi di Arkib Negara
June 5, 2012 1:39 PM
kkmadmin

Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5/2007 - Panduan Pengurusan Pejabat
June 5, 2012 1:38 PM
kkmadmin

The Sarawak Government Gazette Part III - Sarawak State Library (Amendment) Bill, 2009
June 5, 2012 1:37 PM
kkmadmin

Surat Pekeliling Am Bil. 1/1997 - Peraturan Pemeliharaan Rekod-Rekod Kerajaan
June 5, 2012 1:34 PM
kkmadmin

PKPA 1/2003 - Tatacara Penggunaan Internet & Mel Elektronik
June 5, 2012 1:29 PM
kkmadmin

Panduan Penyediaan Klasifikasi Fail Pejabat Awam
June 5, 2012 1:28 PM
kkmadmin

Panduan Penyediaan Jadual Pelupusan Rekod Fungsian
June 5, 2012 1:27 PM
kkmadmin

Panduan Pengendalian Fail
June 5, 2012 1:24 PM
kkmadmin

Panduan Pelupusan Rekod Awam
June 5, 2012 1:23 PM
kkmadmin

Klasifikasi Rekod Urusan Am (Housekeeping)
June 5, 2012 1:22 PM
kkmadmin

Jadual Pelupusan Rekod Kewangan dan Perakaunan
June 5, 2012 1:21 PM
kkmadmin

Garis Panduan Pengelasan dan Pengelasan Semula
June 5, 2012 12:42 PM
kkmadmin

Dasar Pengurusan Rekod Kerajaan
June 5, 2012 12:41 PM
kkmadmin

Akta Arkib Negara 2003 - Akta 629
June 5, 2012 12:39 PM
kkmadmin

Akta Rahsia Rasmi 1972
June 5, 2012 12:38 PM
kkmadmin